Sibet Tehdit İstihbaratı Eğitimi

EĞİTİMLER

Siber Tehdit İstihbaratı Eğitimi

 • Siber Tehdit İstihbaratı Eğitimi, tehdit istihbarat projesinin planlanmasından rapor oluşturmaya ve tehdit istihbaratının yayılmasına kadar olan kavramları kapsayan kapsamlı bir yöntem odaklı programdır. Bu program, etkili bir tehdit istihbaratı oluştururken önemli olan kavramları detaylı bir şekilde ele alır ve uygun şekilde kullanıldığında kurumları gelecekteki tehditlere veya saldırılara karşı koruyabilir.

  Tehdit İstihbarat Yaşam Döngüsünde yer alan tüm aşamaları kapsayan bu program, gerçekçi ve gelecek odaklı bir yaklaşımla tasarlanmıştır, bu da onu piyasadaki en kapsamlı tehdit istihbaratı sertifikalarından biri haline getirir. Bu eğitim, tehdit istihbaratı alanındaki bir kariyer için gerekli sağlam ve profesyonel bilgiyi sağlamanın yanı sıra, İstihbarat İstihbaratı Analisti olarak becerilerinizi geliştirerek istihdamı artırır.

  Çoğu siber güvenlik mühendisi, analisti ve dünyanın dört bir yanından gelen diğer meslek sahipleri tarafından arzu edilen ve işe alımlarında etkili olan bu program, katılımcılara tehdit istihbaratı konusunda derinlemesine bilgi ve uygulama becerileri kazandırır.

 • Başlanıç/Bitiş Süresi: 2 Gün

 • Başlangıç/Bitiş Saatleri: 10:00 – 17:00  

 • 1. Siber Tehditlerin Tanımı ve Sınıflandırılması

  • Siber tehditlerin genel tanımı ve sınıflandırılması
  • Siber saldırı türleri ve siber tehdit aktörleri

  2. Siber Tehdit İstihbaratı Kavramı ve Önemi

  • Siber tehdit istihbaratının tanımı ve amacı
  • Siber tehdit istihbaratının organizasyonlar için önemi ve faydaları

  3. Siber Tehdit İstihbaratı Süreci

  • Siber tehdit istihbaratı sürecinin aşamaları: toplama, analiz, yayma, tepki
  • Her aşamada kullanılan araçlar, teknikler ve yöntemler

  4. Veri Toplama ve İstihbarat Kaynakları

  • Açık kaynak istihbaratı (OSINT) ve kaynakları
  • Kapalı kaynak istihbaratı (CINT) ve kaynakları
  • Teknik istihbarat (TECHINT) ve kaynakları

  5. Siber Tehdit Analizi ve Değerlendirmesi

  • Toplanan verilerin analizi ve yorumlanması
  • Tehditlerin ciddiyetinin ve etkilerinin değerlendirilmesi

  6. Siber Tehdit Raporlama ve Paylaşımı

  • Analiz edilen tehditlerin raporlanması ve formatı
  • Tehdit istihbaratının paylaşımı ve işbirliği

  7. Siber Tehdit Tepki ve Müdahale Stratejileri

  • Tehditlere karşı tepki planlarının oluşturulması
  • Olay müdahalesi ve siber saldırıların önlenmesi için stratejiler

  8. Siber Tehdit İstihbaratı Araçları ve Platformları

  • Tehdit istihbaratı toplama, analiz ve raporlama araçları
  • Açık kaynak ve ticari siber tehdit istihbaratı platformları

  9. Yasal ve Etik Konular

  • Siber tehdit istihbaratı sürecindeki yasal ve etik konular
  • Veri gizliliği, kişisel gizlilik ve bilgi paylaşımıyla ilgili mevzuat ve standartlar

  10. Gerçek Dünya Senaryoları ve Tatbikatlar

  • Gerçek dünya senaryoları üzerinden siber tehdit istihbaratı uygulamaları
  • Tehditlerin gerçek zamanlı olarak analiz edilmesi ve tepki verilmesi için tatbikatlar

  Bu müfredat, siber tehditlerle mücadele etmek için gerekli olan temel bilgi, beceri ve stratejileri kapsamaktadır. Katılımcılar, siber tehdit istihbaratı sürecini anlama, uygulama ve siber güvenliklerini artırma konusunda donanımlı olacaklardır.