Ağ Saldırı ve Savunma Eğitimi

EĞİTİMLER

Ağ Saldırı ve Savunma Eğitimi

 • Ağ Saldırı ve Savunma Eğitimi, bilişim dünyasındaki ağ güvenliği tehditlerine karşı etkili bir savunma stratejisi geliştirmeyi hedeflerken, katılımcılara kapsamlı bir eğitim sunar. Bu program, ağ saldırılarına karşı korunma yeteneklerini artırmayı amaçlar. Katılımcılar, çeşitli saldırı türlerini tanıma, ağ güvenlik zafiyetlerini tespit etme, etkili savunma stratejilerini anlama ve uygulama becerilerini edinirler.

  Ağ yöneticileri, güvenlik profesyonelleri ve bilişim uzmanları için tasarlanan bu eğitim, katılımcılara gerçek dünya senaryolarında ağ güvenliği konusunda pratik deneyim kazandırarak, organizasyonlarını daha güvenli hale getirmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sunmayı amaçlar. Bu eğitim, güncel tehditler ve savunma stratejileri üzerine odaklanarak, katılımcıların güvenlik alanında güçlü bir temel oluşturmalarına yardımcı olur ve organizasyonlarının ağ güvenliğini güçlendirmelerine katkıda bulunur.

 • Başlanıç/Bitiş Süresi: 3 Gün

 • Başlangıç/Bitiş Saatleri: 10:00 – 17:00  

 • 1. Ağ Temelleri

  • OSI modeli ve ağ hiyerarşisi
  • Temel ağ protokolleri: TCP/IP, DNS, DHCP
  • Ağ donanımı ve yazılımı temelleri

  2. Ağ Saldırı Türleri

  • DoS (Denial of Service) ve DDoS (Distributed Denial of Service)
  • MITM (Man-in-the-Middle) saldırıları
  • Spoofing, sniffing, ve replay saldırıları
  • Phishing ve spear phishing saldırıları

  3. Ağ Güvenlik Zafiyetleri

  • Yazılım ve donanım zafiyetleri
  • Ağ tabanlı zafiyetler
  • Kötü niyetli yazılımlar ve kötü amaçlı yazılımların yayılma yolları

  4. Firewall ve Güvenlik Duvarları

  • Firewall çeşitleri ve çalışma prensipleri
  • Stateful ve stateless firewall’lar
  • Firewall konfigürasyonu ve yönetimi

  5. IDS/IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System)

  • IDS ve IPS kavramları
  • Network ve host tabanlı IDS/IPS sistemleri
  • Saldırı imzaları ve davranışsal analiz yöntemleri

  6. Saldırı Tespiti ve Önleme Stratejileri

  • Saldırı tespiti ve tepki stratejileri
  • Saldırıların analizi ve olay yönetimi
  • Güvenlik olaylarının tespiti ve yanıtlanması

  7. Ağ Güvenliği Araçları

  • Ağ güvenliği araçları ve yazılımları
  • Güvenlik tarama ve izleme araçları
  • Ağ güvenliği analiz ve raporlama araçları

  8. Kablosuz Ağ Güvenliği

  • Kablosuz ağ güvenlik tehditleri
  • WEP, WPA, WPA2 protokollerinin güvenliği
  • Kablosuz ağlarda güvenlik önlemleri ve konfigürasyon yöntemleri

  9. VPN (Virtual Private Network)

  • VPN kavramı ve kullanım alanları
  • Site-to-site ve remote-access VPN yapılandırmaları
  • VPN protokolleri ve güvenliği

  10. Ağ Saldırılarına Karşı Savunma

  • Ağ güvenliği politikaları ve standartları
  • Ağ güvenliği mimarisi ve savunma stratejileri
  • Güvenlik duvarları, IDS/IPS ve diğer güvenlik önlemlerinin entegrasyonu

  11. Gerçek Dünya Senaryolarında Ağ Güvenliği Uygulamaları

  • Ağ güvenliği uygulamaları ve senaryoları
  • Gerçek dünya ağ güvenliği sorunlarının çözümü
  • Kriz yönetimi ve acil durum tepki planları

  12. Ağ Saldırı ve Savunma Simülasyonları

  • Ağ saldırı ve savunma senaryoları
  • Ağ saldırı ve savunma simulasyonları ve egzersizleri
  • Ağ güvenliği ekiplerinin yeteneklerinin geliştirilmesi için pratik çalışmalar

  Bu müfredat, ağ güvenliği alanında temel kavramları ve ileri düzey uygulamaları kapsamaktadır. Katılımcılar, ağ güvenliği zafiyetlerini tespit etme, saldırıları önleme ve gerçek dünya senaryolarında ağ güvenliği uygulamaları konusunda becerilerini geliştireceklerdir. Ayrıca, siber güvenlik ekiplerinin ağ saldırı ve savunma durumlarını simüle ederek, kriz yönetimi ve acil durum tepki planlarını geliştireceklerdir.