KVKK ve ISO27001 Eğitimi

EĞİTİMLER

KVKK ve ISO27001 Eğitimi

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, günümüzde işletmeler için hayati öneme sahip olan iki önemli konudur.

  KVKK, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili hak ve özgürlükleri güvence altına alan ve bu verilerin korunmasını sağlayan bir düzenlemeyi ifade eder. Bu kanun, işletmelerin kişisel verilere uygun şekilde erişmelerini, işlemelerini ve saklamalarını sağlamak için gerekli yasal çerçeveyi oluşturur. KVKK eğitimi, katılımcılara bu kanunun gerekliliklerini anlamaları ve uygulamaları için gerekli adımları atmaları konusunda rehberlik eder.

  ISO 27001 ise, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, işletmelerin bilgi varlıklarını korumak ve yönetmek için bir çerçeve sunar. ISO 27001 eğitimi, katılımcılara bu standartın temel prensiplerini, gereksinimlerini ve uygulama sürecini öğretir. Ayrıca, bilgi güvenliği risklerini belirleme, yönetme ve azaltma stratejilerini anlamalarına yardımcı olur.

  Bu eğitimler, işletmelerin kişisel verileri ve diğer hassas bilgileri etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Ayrıca, uygun güvenlik önlemlerini uygulamak ve bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gereken bilgi ve becerileri sağlar. KVKK ve ISO 27001 eğitimleri, katılımcıların işletmelerinde bilgi güvenliğini sağlamak ve uygun şekilde yönetmek için gereken adımları atmasına yardımcı olur.

   
   
 • Başlanıç/Bitiş Süresi: 2 Gün

 • Başlangıç/Bitiş Saatleri: 10:00 – 17:00  

 • Giriş

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ISO 27001 Standartları
  • Veri Güvenliği ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri

  KVKK Temel Kavramlar ve Uygulama Alanları

  • KVKK’nın Temel İlkeleri ve Hedefleri
  • Kişisel Veri ve Hassas Kişisel Veri Kavramları
  • Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Tanımları
  • VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) ve Kayıt Süreci
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması

  ISO 27001 Standartları ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS)

  • ISO 27001 Standartlarının Tanımı ve Amaçları
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) Nedir?
  • ISO 27001 Standartlarının Uygulanması ve Sertifikasyon Süreci

  KVKK ve ISO 27001 Entegrasyonu

  • KVKK Uyum Sürecinde ISO 27001 Standartlarının Rolü
  • ISO 27001 Standartlarının KVKK İle Entegrasyonu ve Uygulama Alanları
  • ISO 27001 Standartlarının Veri Güvenliği ve Risk Yönetimi Açısından Önemi

  KVKK ve ISO 27001 Eğitimi

  • Veri Sorumlularının ve İşleyenlerin KVKK ve ISO 27001 Standartlarına Uyum Eğitimi
  • İş Sürekliliği ve Risk Yönetimi Eğitimleri
  • Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri ve İç Denetimler

  ISO 27001 Denetim ve Sürekli İyileştirme

  • ISO 27001 Standartlarının Denetimi ve Değerlendirme Süreçleri
  • Sürekli İyileştirme ve Gözden Geçirme Faaliyetleri
  • Denetim Raporlarının İncelenmesi ve Aksiyon Planlarının Oluşturulması

  KVKK ve ISO 27001 Uygulama Örnekleri ve İş Senaryoları

  • Gerçek Hayattan KVKK ve ISO 27001 Uygulama Örnekleri
  • İşletmeler İçin KVKK ve ISO 27001 Uyum Senaryoları

  Soru-Cevap ve Tartışma

  • Katılımcıların Soruları ve Uygulama Senaryoları Üzerine Tartışmalar