Bilişim Hukuku Eğitimi

EĞİTİMLER

Bilişim Hukuku Eğitimi

 • Bilişim hukuku, günümüzün dijital çağında giderek artan öneme sahip olan bir alandır. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte, internet üzerindeki etkileşimlerin ve dijital verilerin artması, bilişim hukukunun da karmaşıklığını ve önemini artırmaktadır.

  Bilişim hukuku eğitimi, bu karmaşıklığı anlamak ve dijital dünyada karşılaşılan hukuki konuları ele almak için bir platform sağlar. Katılımcılar, internet kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeleri, veri koruma ve gizlilik konularını, siber suçlarla mücadele stratejilerini ve diğer dijital hukuk konularını öğrenirler.

  Eğitim sürecinde, katılımcılara dijital dünyadaki haklarını korumak için gerekli yasal bilgi ve araçlar sağlanır. Ayrıca, bilişim teknolojileri ve internet kullanımıyla ilgili güncel yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanır.

  Bilişim hukuku eğitimi, katılımcıların dijital dünyada güvenli ve yasal olarak hareket etmelerini sağlayarak, bireylerin ve kurumların çevrimiçi varlıklarını korumak için gereken bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur. Bu eğitim, dijital dünyanın karmaşıklığını anlamak ve bu ortamda güvenli bir şekilde faaliyet göstermek için bir kılavuz niteliğindedir.

 • Başlanıç/Bitiş Süresi: 1 Gün

 • Başlangıç/Bitiş Saatleri: 10:00 – 17:00  

 • Bilişim Hukukuna Giriş

  • Bilişim Hukukunun Temel Kavramları
  • Temel Mevzuat: Türk Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Yasası
  • Bilişim Hukukunun Bağlantılı Olduğu Hukuki ve Teknik Alanlar

  Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

  • Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Temel Mevzuat
  • KVKK Kararları ve VERBİS
  • Avrupa Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması
  • Sosyal Medya ve Kişisel Verilerin Korunması Tartışmaları

  Adli Bilişim

  • Adli Bilişim ve Adli Bilişim Hukuku Kavramları
  • Dijital Delil ve Oluşumu
  • İşletim Sistemleri, Bilgisayar Açılış ve Kapanış Süreçleri
  • Temel Ağ Bilgisi, İnternet Altyapısı ve Delil
  • E-posta ve WWW Çalışma Mekanizmaları
  • Sosyal Medya ve Anlık Mesajlaşma
  • Delil Toplama Süreci ve Adli Bilişim Çerçevesinde İlk Müdahale
  • Adli Kopya Alma ve Delilin Geçerliliğini Kaybetmesine Sebep Olan Durumlar
  • Adli Bilişim Bilirkişi Raporlarının Değerlendirilmesi

  Bilgisayarlarda Arama ve Elkoyma Tedbiri ve 5651 sayılı Kanun’un Uygulaması

  • Ceza Muhakemesinde Elektronik Delil
  • Bilgisayarlarda ve Bilgisayar Kütüklerinde Arama ve Elkoyma Tedbiri
  • Kişilik Haklarının Korunması ve 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Erişim Engelleme

  Bilişim Suçları

  • Türk Hukukunda Bilişim Suçları
  • Bilişim Suçlarının İşlenme Yöntemleri ve Fail Profilleri
  • Bilişim Sistemlerine Karşı ve Vasıtasıyla İşlenen Suçlar
  • Yeni Nesil Bilişim Suçları ve Emsal Yargı Kararları Analizleri

  E-Ticaretin Hukuki Boyutu

  • Elektronik Ticaretin Hukuki Düzenlenmesi
  • Elektronik Ticarette Sözleşmeler ve Sorumluluklar

  E-Ticaret Uygulamaları

  • İzinli Elektronik Ticari İleti Düzenlemeleri ve Uyum
  • KVKK ve Çerez Uygulamaları Elektronik Ticarette

  Bilişim Teknolojilerinin İş Hukukuna Yansımaları

  • İş Hukukunda Bilişim Hukukunun Temel Kavramları
  • İşyerinde Bilişim Araçları ve İhlaller
  • Uzaktan Çalışma Modeli ve İş Akdinin Feshine Etkileri
  • Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler ve İşyerinde Teknoloji Kullanımı

  Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku

  • Yazılım Haklarının Korunması ve Marka Koruması
  • Telif Haklarının Dijital İhlalleri ve İnternet Üzerindeki Uygulamaları
  • Fikri Mülkiyet Uyuşmazlık Örnekleri İnternette